CENOVNIK

 

Stomatološki pregled 1500

Kompozitni ispun 3000-4500

Kompozitna nadogranja zuba sa kočićem 6000

Plomba na mlečnom zubu 2500-3000

Lečenje kanala korena (1 kanal), po poseti) 2500

Lečenje dubokog karijesa 2500

Uklanjanje zubnog kamenca i peskiranje zuba 3000 - 4000

Obrada parodontalnih džepova 4000 - 5000

Zalivanje fisura 2000

Vađenje mlečnog zuba 2500

Vađenje zuba 3000-6000

Metalo-keramička kruna 12000

Bezmetalna keramička kruna (monolit cirkon) 18000

Bezmetalna keramička kruna (Multilayer) 24000

Totalna proteza 36000 

Parcijalna proteza 36000 

Parcijalna termosense vertex proteza 48000 

Mobilni ortodontski apparat 36000 

Fiksni ortodontski aparat (1 vilica) 72000

Folije za beljenje zuba 6000 

Beljenje zuba (po vilici ) 12000

Implant sa postavkom 50000

Krunica na implantu sa suprastukturom 34000